Agognate, ReteTerra Novara: "Chi credono che siano i novaresi?"